nazaj

CO2 Študija

Emisije CO2  in okoljsko primerna zasnova toner kaset

Projekt: Carbon Footprints and Ecodesign of Toner Printer Cartridges

Stranka: UKCRA - UK Cartridge Remanufacturers Association, www.ukcra.com

Avtor: Dr. Michael Gell

Datum: December 2008

Emisija CO2 reciklirane toner kasete

Po študiji, ki jo je sprožila UKCRA (United Kingdom Cartridge Recyclers Association) se privarčuje med 25% in 60% CO2, odvisno od vrste kasete (majhna kapaciteta - visoka kapaciteta), v primerjavi z uporabo novega izdelka OEM (Original Equipment Manufacturer).
Ta študija temelji na procesu recikliranja, po najnovejših tehnologijah, upoštevajoč zamenjavo obrabljenih sestavnih delov.
Potencial varčevanja v Evropi je ocenjen na približno 0,18 milijonov ton CO2 emisij na leto, pri uporabi recikliranih kaset visoke kapacitete. To je cilj, da se doseže splošno veljaven eko- znak za recikliranje kartuš, kjer bi lahko opozorili na ekološke argumente.

  
Vir: Xanfeon Energy and Environmental Services J2008

© EMBATEX GmbH, All rights reserved