nazaj

Certifikati

Embatex je certificiran v skladu z

EMAS EMAS III VO (EG) Nr.1221/2009 (certificiran od  leta 2005) EMAS pomeni "Sistem za okoljsko ravnanje in presojo" in je prostovoljni sistem ravnanja z okoljem v EU. V Embatex GmbH  se letno opravi revizija s strani zunanjih revizorjev. Hkrati se  oblikuje tudi okoljska izjava z okoljsko politiko, okoljski program, ocenjevanje vplivov na okolje in ukrepi za varovanje okolja. Okoljska izjava mora biti letno posodobljena in jo revidira neodvisni strokovnjak.Ključni kazalniki zagotavljajo podatke o letnem razmerju input/output podjetja in njegovih vplivih. Zato je jasno razumljivo in pomembno, koliko ton izrabljenih kartuš v proizvodnji obnovijo v kakovostne izdelke.. 
TÜV 14001
TÜV 14001
ÖNORM EN ISO 14001:2004(cerificiran od leta 2005)V sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001, so opredeljeni okoljski procesi in standardi kakovosti. Poleg tega se osredotoča stalnemu procesu izboljševanja za doseganje ciljev v zvezi z opredeljenimi koristmi za okolje. 

ÖNORM EN ISO 9001:2008 (certificiran od leta 2000)Sistem kakovosti zagotavlja celostni okvir za zahteve kupca in izdelka, uspešnost procesa in nenehne notranje izboljšave  Stalna kakovost in sistem ravnanja z okoljem v Embatex GmbH, prispeva k večjemu zadovoljstvu stranke in izboljšuje  konkurenčnost in  trajnostno gospodarstvo.

Emstar proizvodi so certificirani po (glej aktualni katalog proizvodov)

AVSTRIJSKI OKOLJSKI ZNAK UZ11

UW 669

Toner/Inkjet ÖSTERREICHISCHES UMWELTZEICHEN
(Avstrijski znak za okolje) v skladu z direktivami UZ11 za obnovljene toner kasete in inkjet kartuše. OUZ je edini znak za okolje v EU, ki se uporablja za inkjet kartuše . OUZ je vladni pečat odobritve za trajnostne,okolju prijazne in proizvode za varčevanje z naravnimi viri. Certificiranje je na prostovoljni osnovi, je za vlagatelja plačljivo in se pregleda s strani zunanjih strokovnjakov. 

OUZ zagotavlja:
 • Zajamčen donos izpisa
 • Visoko kakovost in primernost za uporabo
 • Minimizira porabo enegije in onesnaževanje med procesom proizvodnje in pri uporabi
 • Okolju prijazna proizvodnja in varčevanje z viri
 • Visoka stopnja ponovne uporabe


Več informacij najdete na: www.umweltzeichen.at

 BLUE ANGEL RAL – UZ55 Toner

BLAUER ENGEL
(modri angel) v skladu z direktivo UZ55 za obnovljene toner kasete (ni za obnovljene razvijalne enote)."Blaue Engel" podeljuje RAL GmbH in je na prostovoljni osnovi, je plačljiv za vlagatelja in se pregleda s strani zunanjihstrokovnjakov. 

"Blaue Engel" UZ55 zagotavlja:

 • Tiskanje z nizkim onesnaženjem in emisijami
 • Zajamčen donos izpisa
 • Zmanjšanje odpadkov in ohranjanje  virov
 • Visoka kakovost in primernost za uporabo

Več informacij najdete na: www.blauer-engel.de

Nordic SwanReg Nr. 308046 Toner

NORDIC SWAN
Skandinavski okoljski znak "Nordic Swan" v skladu z direktivo 5,1 predstavlja obnovljene toner kasete in z znakom nagrajuje  proizvode,ki so okolju prijazni in manj škodljivi za okolje. Je na prostovoljni osnovi,za vlagatelja plačljiv. Celoten proizvodni proces je nadzorovan s strani Nordic Swan, s posebnim poudarkom na z okolju prijazno proizvodnjo in zmanjšanjem  odpadkov.Z znakom nagrajeni proizvod mora imeti ponovno uporabo rabljenih delov v višini 75% (brez toner prahu)in kjer je odstotek pritožb pod 1%.

EMBATEX GmbH - NORDIC SWAN

LGA Toner LGA test škodljivih snoviCertifikat LGA za test škodljivih snovi opredeljuje toner kasete z nizkimi emisijami škodljivih snovi oziroma onesnaženja. Stroge smernice LGA zagotavljajo visoko kvaliteto.
Proizvodnja in testni postopki v povezavi z naslednjimi DIN in ISO standardi
ISO 33870-1/2
DIN 33870
Toner Zahteve in testi potrebni za nadalnjo predelavo že u-porabljenih(monochrome)-črno belih toner kaset.  Standard opredeljuje lastnosti in funkcije po pripravi, kakor tudi teste za dokazovanje namena uporabe. Cilj tega standarda je, da se zagotovi dosledno kakovost tiskanja in brezhibno delovanje v celotnem operativnem ciklusu toner kaset   ISO revizorji vsako leto preverjajo , če Embatex GmbH ima in izpolnjuje te smernice (Velja za vse naštete standarde)
ISO 33870-1/2
DIN33870-1 neu
DIN33871-2 neu
Toner monochrome Toner colour DIN 33870-1 za monochrome toner kasete ,ki so se uporabiljale na črno/belih tiskalnikih , ki so bili prvič prodani  po 31.12.2012.   DIN 33870-2  za barvne toner kasete,ki so se uporabile na color tiskalnikih,ki so bili prvič prodani po 31.3.2013 (pri starejših tiskalnikih velja za testni postopek   DIN tehnično poročilo 155) 

Ta standarda opredeljujeta zahteve in teste za pripravo originalnih (OEM) kaset in sta vključena v  ISO/IEC 19752 (Yield-donosnost)-še več,upoštevani so tudi okoljski in trajnostni vidikiStandardi predstavljajo:
 • Obnovljena originalna- OEM kaseta
 • Dokazan donos
 • Dokazana kvaliteta
 • Jasno prepoznavnost in označbe 
 • Podrobna poročila o testih
 • Okolju prijazna proizvodnja
DIN 33871-1 Inkjet DIN 33871-1zagotavlja,da obnovljene črnilne kartuše s tiskalno glavo in črnilnimi vložki (rezervoarji)omogočajo stalno kakovost izpisa,delovanje brez težav in merljiv donos.Z jasnim označevanjem na kartuši in na embalaži, uporabnik lahko primerja obnovljene proizvode glede na donos in kakovost.
DIN Fachbericht 155 Toner colour DIN tehnično poročilo je velja za obnovljene monochrome in color toner kasete. DIN tehnično poročilo je zamenjano z DIN 33870-1 in DIN 33870-2 ,vendar testna merila za starejše color tiskalnike veljajo.(glej DIN 33870-2)
ISO 19752_19798_24711
ISO/IEC 19752
Toner monochrome Standard za merjenje donosa (pokritost s tonerjem) z jasno opredeljenimi  testnimi kriteriji za monochrometoner kasete.
ISO 19752_19798_24711
ISO/IEC 19798
Toner colour Standard za merjenje donosa (pokritost s tonerjem) z jasno opredeljenimi  testnimi kriteriji za color toner kasete. (uporaba test standard dokumenta ISO/IEC 24712)
ISO 19752_19798_24711
ISO/IEC 24711
Inkjet Standard za merjenje donosa(pokritost s črnilom) (uporaba test standard dokumenta ISO/IEC 24712) 

© EMBATEX GmbH, All rights reserved