nazaj

Okoljske smernice

To bi morala biti tema za vsako podjetje, vendar pa je za Embatex GmbH, ki proizvaja reciklirane izdelke še posebej pomembno. Neposredni učinki izdelka na okolje.

Odpadkom se izognemo s ponovnim polnjenjem toner in inkjet kartuše in viri so ohranjeni. Z našim zbiranjem praznih kaset, je okoli 500 ton odpadkov manj na končnega uporabnika in na koncu postanejo visoko kakovostni izdelek. Embatex GmbH je v skladu z uredbo EMAS in okoljska vprašanja vsako leto izda izjavo z okoljsko bilanco stanja.

Znanstvene raziskave kažejo, da se lahko do 60% izpustov CO2 prepreči s pomočjo recikliranja kartuš.

Vir: Xonfeon, December 2008, University of Modena, 2008. Za podrobnosti poglejte www.etira.org

Okoljske smernice EMBATEX GmbH zadevajo vsa področja naših aktivnosti in nas spremljajo pri našem vsakdanjem delu. Skrb za okolje je povsem naravna misel našega podjetja - kar pomeni, da je varovanje narave in varovanje virov, skrb podjetja in vseh naših zaposlenih. Trudimo se, da dosežemo visoko oceno okoljske ustreznosti, ki jo nenehno preizkušamo z novimi tehnologijami za izboljšanje proizvodnih procesov in varovanja okolja. Odpadne materiale ločujemo po merilih recikliranja in ponovno uporabimo razumno, hkrati pa se trudimo, da odpadke v podjetju ohranimo na čim nižjem nivoju.
Okoljski cilji in njihova realizacija so dokumentirani in izdani v dejanski okoljski izjavi za naše zaposlene, partnerje in izvedence.
Zbiranje rabljenih toner kaset in inkjet kartuš in njihova ponovna uporaba v proizvodnji kot sekundarne surovine je t.i. krožna ekonomija.

Embatex GmbH deluje glede na regulacije EMAS III in se drži sledečih načel:

Ekološka delovanje:  - Za spodbujanje in druge dejavnosti v korist okolja.

Izvedba okolju prijaznih projektov: - Za testiranje, preverbo in realizacijo trajnih okoljskih izboljšav (nizko onesnaževanje) v razvojnem oddelku.

Varovanje virov:  V izogib nepotrebni rabi virov in energije.

Ekološka nabava: Proizvodi z nizkim onesnaževanjem, prednosti dobaviteljev z integriranim sistemom ravnanja z okoljem in ki se nahajajo v bližini.

Pretok informacij:  Odprta in odgovorna informacijska politika do zaposlenih, partnerjev, dobaviteljev in javnosti.

Trajnost: Letni cilji in cilji za izboljšanje varstva okolja v podjetju.

© EMBATEX GmbH, All rights reserved