nazaj

Osnovni podatki

Impressum

Vse pravice pridržane: Vse pravice pridržane: Vsebina te spletne strani se ne sme reproducirati na kakršen koli način (s fotografiranjem, tiskanjem, kopiranjem, shranjevanjem ali kateri koli drugim postopkom), ne bodo obdelane, razmnoževane, spreminjane ali distribuirane in razkrite tretjim osebam, brez predhodnega pisnega dovoljenja EMBATEX GmbH.

Vsi registrirani izdelki, oznake in blagovne znamke so last njihovih lastnikov in njihova uporaba služi le za namen opisa in identifikacijo.

EMBA, d.o.o., Bled 

sedeš: Kajuhova 1, 4260 Bled
naslov: Alpska 64, 4248 Lesce

Matična št.: 5816122ID št. za DDV: SI61116742
Telefon: 04 53 53 380, 04 53 53 381 
 Fax: 04 53 53 382
 E-Mail: info@emstar.si

© EMBATEX GmbH, All rights reserved

Kljub rednemu nadzoru in posodabljanju podatkov, slik in informacij na spletnih straneh Emstar, EMBATEX GmbH in njegove podružnice ne prevzemajo nobene odgovornosti in jamstva za popolnost informacij oziroma vsebine, hiper povezave in povezave, ki so predlagane in označene. 

EMBATEX GmbH si pridržuje pravico, da spremeni ali dopolni informacije na tej spletni strani.


Večji zemljevid