nazaj

Ravnanje z okoljem

Naše integrirano upravljanje deluje v skladu z zahtevami

EMAS III VO (EG) Nr. 1221/2009
ÖNORM EN ISO 14001:2004 und
ÖNORM EN ISO 9001:2008


Sistem je zasnovan hierarhično po naslednjem razporedu:

  • Politika podjetja
  • Cilji podjetja in program
  • Navodila uprave (opis sistema in proces)
  • Dokumenti uprave (obrazci, itd)

Najvišje vodstvo:
Uprava podjetja je odgovorna za določitev ciljev za okoljsko politiko. Je odgovorna za dajanje potrebnih virov, kot tudi za vspodbujanje okoljske zavesti zaposlenih. Vsak zaposleni aktivno igra svojo vlogo za ekološke izboljšave v podjetju in je za to odgovoren na njegovem delovnem mestu. Jasno opredeljene okoljske naloge so bile začrtane in posredovane odgovornim osebam.

Uresničevanje ciljev:
Nadzor skladnosti z okoljsko ustreznimi zakoni in drugimi predpisi, kot tudi okoljskih ciljev je zagotovljen z letno notranjo in zunanjo revizijo. Vsebine okoljskega upravljanja so opisane v okoljskem priročniku. Procesna navodila in operativna navodila poskrbijo za dejansko uresničevanje s strani zaposlenih.

Pravna skladnost:
Uvedba skladnosti z zakonodajo, za zakonito in odgovorno delovanje podjetja ni bila le zagotovljena in dokumentirana, še več, vzpostavljeni so bili pogoji nadzora. Naš elektronski sistem upravljanja za odločanje, pogoje in zakone, nas podpira in opominja, da delujemo v skladu z zakonom, predpisi, sklepi in pogoji.
               

LexTool, by KANZIAN ENGINEERING & CONSULTING GmbH

Komunikacija:
Vselej si prizadevamo, da bi bile naše aktivnosti in napredek v našem podjetju pregledni izvedencem, sosedom, našim strankam in zainteresirani javnosti.

© EMBATEX GmbH, All rights reserved